Xếp theo: Mới nhất
  • Mới nhất
  • Giá thấp đến cao
  • Giá cao đến thấp
20.000.000 
So sánh
-2%

Warm Audio WA12 500 Series Mic Pre

Chỉ Preaamp

0 out of 5
13.500.000 
So sánh
-7%
38.500.000 
So sánh
-2%
19.700.000 
So sánh
-5%

Warm Audio WA273 Dual-Channel British Mic Preamp

Giá tại BKIN

Chỉ Preaamp

5.00 out of 5
26.000.000 
So sánh
-3%

Warm Audio WA-412 4-channel Mic Preamp with DI

Giá tại BKIN

Chỉ Preaamp

5.00 out of 5
32.000.000 
So sánh
-4%
12.000.000 
So sánh
-2%

Mic Pre Warm Audio TB12 500 Series

Chỉ Preaamp

5.00 out of 5
13.500.000 
So sánh
-5%
16.200.000 
So sánh
-3%

Mic Preamp Warm Audio TB12 Tone Beast

Chỉ Preaamp

5.00 out of 5
16.500.000 
So sánh

Micro thu âm Warm Audio WA-14

Condenser

5.00 out of 5
12.500.000 
So sánh
-4%
7.450.000 
So sánh

Micro thu âm Warm Audio WA-47 Tube

Condenser

5.00 out of 5
22.500.000 
So sánh

Micro thu âm Warm Audio WA-87

Condenser

5.00 out of 5
15.000.000 
So sánh
Thu gọn
So sánh ngay Xóa tất cả sản phẩm
Zalo chat