Xếp theo: Mới nhất
  • Mới nhất
  • Giá thấp đến cao
  • Giá cao đến thấp
-90%
6.800.000 
So sánh
-27%

Sound Card Audient iD4 MKII Hàng Chính Hãng

Giá Tại BKIN

Giảm giá

0 out of 5
4.550.000 
So sánh
-4%
8.150.000 
So sánh
-8%

Sound Card Motu M2 Hàng Chính Hãng

BẢN MỚI

24 Bit

0 out of 5
6.350.000 
So sánh
-3%

Sound Card Focusrite Scarlett solo Gen 4 (4th)

PHIÊN BẢN MỚI

Giảm giá

0 out of 5
3.400.000 
So sánh
-2%

Sound Card Focusrite Scarlett 2i2 Gen 4 ( 4th)

PHIÊN BẢN MỚI

Giảm giá

0 out of 5
4.900.000 
So sánh
-2%

Sound card Focusrite Scarlett 4i4 gen 4 ( 4th)

PHIÊN BẢN MỚI

24 Bit

Giảm giá

0 out of 5
6.400.000 
So sánh
-8%
17.000.000 
So sánh
21.600.000 
So sánh
-5%

Warm Audio WA273 Dual-Channel British Mic Preamp

Giá tại BKIN

Giảm giá

0 out of 5
26.000.000 
So sánh
-5%

SPL GainStation 1 Mic & Instrument Preamp

Giá tại BKIN

Giảm giá

0 out of 5
26.000.000 
So sánh
-4%
28.900.000 
So sánh
-6%

Mic Preamp Heritage Audio TT-73 Tabletop

Giá tại BKIN

Giảm giá

0 out of 5
30.200.000 
So sánh
-3%

Warm Audio WA-412 4-channel Mic Preamp with DI

Giá tại BKIN

Giảm giá

0 out of 5
32.000.000 
So sánh
-4%
36.000.000 
So sánh
-7%
37.000.000 
So sánh
-2%
51.000.000 
So sánh
-2%
53.000.000 
So sánh
-4%
72.000.000 
So sánh
-2%
86.000.000 
So sánh
-4%
120.000.000 
So sánh
-4%
12.000.000 
So sánh
-2%
13.500.000 
So sánh
-5%
16.200.000 
So sánh

Thu gọn
So sánh ngay Xóa tất cả sản phẩm
Zalo chat