Xếp theo: Mới nhất
  • Mới nhất
  • Giá thấp đến cao
  • Giá cao đến thấp
-2%

Mini Converter Analog to SDI 2 BlackMagic

Giá tại BKIN

Giảm giá

4.50 out of 5
6.400.000 
So sánh
-2%

Micro Converter SDI to HDMI 12G

Giá tại BKIN

Giảm giá

5.00 out of 5
4.100.000 
So sánh
1.700.000 
So sánh

Micro Converter HDMI to SDI 12G

Giá tại BKIN

4.00 out of 5
3.600.000 
So sánh
1.588.000 
So sánh
4.768.000 
So sánh
-4%

Micro Converter BiDirect SDI/HDMI 3G PSU

Giá tại BKIN

Giảm giá

4.50 out of 5
2.200.000 
So sánh
-5%

Micro Converter BiDirect SDI/HDMI 3G

Giá tại BKIN

Giảm giá

5.00 out of 5
1.900.000 
So sánh
-1%

Cintel Film Cleaning Roller Kit Blackmagic

Giá tại BKIN

Giảm giá

5.00 out of 5
6.900.000 
So sánh
-1%

ATEM Streaming Bridge Blackmagic

Giá tại BKIN

Giảm giá

1080

5.00 out of 5
7.400.000 
So sánh
-1%

DeckLink Studio 4K Blackmagic

Giá tại BKIN

Giảm giá

4K

5.00 out of 5
17.000.000 
So sánh
-1%

DeckLink SDI 4K thiết bị livestream

Giá tại BKIN

4K

Giảm giá

5.00 out of 5
8.400.000 
So sánh
-1%

DeckLink Duo 2 Mini Blackmagic

Giá tại BKIN

1080

Giảm giá

5.00 out of 5
14.200.000 
So sánh
-4%

DeckLink Mini Monitor 4K chính hãng

Giá tại BKIN

4K

Giảm giá

5.00 out of 5
5.600.000 
So sánh
-0%

DeckLink 4K Extreme 12G Blackmagic

Giá tại BKIN

4K

Giảm giá

5.00 out of 5
28.700.000 
So sánh
-2%

Decklink 8K Pro Card Blackmagic

Giá tại BKIN

Giảm giá

8K

5.00 out of 5
21.200.000 
So sánh
-0%

DeckLink Quad 2 Thiết Bị Livestream

Giá tại BKIN

1080

5.00 out of 5
28.750.000 
So sánh
14.280.000 
So sánh
-0%

Bàn trộn hình ATEM SDI Extreme ISO chính hãng

Giá tại BKIN

Giảm giá

4K

4.50 out of 5
43.000.000 
So sánh
22.980.000 
So sánh
-6%
8.500.000 
So sánh
-5%

Bàn trộn hình ATEM SDI chính hãng

Giá tại BKIN

Giảm giá

1080

4.00 out of 5
9.500.000 
So sánh
-2%

Bàn Trộn Hình ATEM Mini Extreme ISO Blackmagic

Giá tại BKIN

Giảm giá

4K

4.50 out of 5
37.300.000 
So sánh
-3%

Bàn Trộn Hình Ảnh ATEM Mini Extreme 8 Kênh

Giá tại BKIN

Giảm giá

4K

5.00 out of 5
28.600.000 
So sánh
-2%

Bàn trộn livestream ATEM Mini Pro ISO

Giá tại BKIN

1080

5.00 out of 5
14.150.000 
So sánh

Thu gọn
So sánh ngay Xóa tất cả sản phẩm
Zalo chat